Integritetspolicy för Superstart AB

 

Superstart AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom Superstart. Denna integritetspolicy är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

 

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Så samlar vi in och använder personuppgifter

När du registrerar dig som användare så samlar vi in dina personuppgifter i form av användarnamn samt e-postadress (ej obligatoriskt). Inmatad data sparas på andra tjänster endast på direkt handling av dig som användare, samt endast på tjänster som du lagt till eller kopplat mot din sida. I övrigt sparas inmatad data bara på Superstart.

 

Användning av data för externa tjänster

Om du viljer att lägga till moduler för externa tjänster såsom exempelvis GMail kommer Superstart bara lagra minsta möjliga data för att kunna visa den kopplade tjänstens data för dig i din modul. Denna data kommer aldrig användas på något anant sätt än att visa datan i din modul. När du tar bort modulen eller ditt konto kommer all data som lagrats tillhörande modulen att tas bort.

 

Sekretess

Superstart lämnar inte ut några personuppgifter eller andra uppgifter som du lagrat på sidan till någon annan part. Enda undantaget är om detta krävs av relevant tillsynsmyndighet.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Uppgifterna lagras inom EU och skyddas genom att använda industristandarder och all känslig information som kommuniceras skyddas med SSL/TLS.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar och få dina personuppgifter raderade. Detta gör du under Inställningar.

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av. Detta gör du under Inställningar.

 

 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas kan du alltid justera detta på egen hand då allt som sparas kan ändras direkt på sidan.

 

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies. Mer information hittar du under cookiepolicyn.

 

Ändringar i integritetspolicyn (personuppgiftspolicyn)

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

 

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Skicka dina frågor eller kommentarer till info@superstart.se

 

 

 

 

Cookiepolicy för Superstart AB

 

Vad är en Cookie?

Cookies är textfiler som innehåller en viss mängd information och som laddas ned till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookies kan webbplatser känna igen en användares enhet. Vid varje påföljande besök skickas de tillbaka till ursprungswebbplatsen, eller till en annan webbplats som känner igen dem. Mer information om cookies finns på www.minacookies.se.

 

Cookietyper

Det är vanligt att skilja mellan förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies finns på hemsidan du besöker medan tredjepartscookies kommer från en tredje part, såsom ett webbanalysprogram. Både första- och tredjepartscookies används på denna hemsida.

 

Vilka typer av cookies används på Superstart?

När du besöker Superstart kan följande typer av cookies placeras på din enhet:

 

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Vi gör det för att säkerställa att den uppfyller användarnas behov och för att förstå hur vi kan förbättra olika saker. Google Analytics lagrar information om vilka sidor du besöker, hur länge du är på webbplatsen, hur du kom dit och vad du klickar på. Vi samlar inte in eller sparar namn eller adress, så informationen kan inte användas för att identifiera vem du är. Vi tillåter inte att Google använder eller delar våra analysdata.

 

OBS! Vi anonymiserar alltid IP-adresser i Google Analytics.

 

Hur undviker och/eller raderar jag cookies?

Avvisa cookies:  Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Tänk dock på att om du gör detta så finns det många funktioner och tjänster, du inte kan använda, eftersom dessa funktioner och tjänster förutsätter att webbplatsen kan komma ihåg de val du gör. Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar.

 

Ta bort cookies:

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder.

 

Ändringar i cookiepolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna cookiepolicy och vi rekommenderar därför att ni granskar policyn regelbundet.

 

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om användningen av cookies på Superstart eller om du vill utöva din rätt att få tillgång till dina uppgifter och/eller korrigera dem.

 

Skicka dina frågor eller kommentarer till info@superstart.se

 

 

 

 

Användarvillkor för Superstart AB

 

1. Allmänt om villkoren

Superstart AB, (org. nr. 556731-1377) nedan benämnt "Superstart", tillhandahåller webbplatsen Superstart.se och möjligheten att anpassa sin sida och skapa ett konto (tjänst). I det följande anges de allmänna villkor som reglerar förhållandet mellan användaren och Superstart avseende nyttjande av webbplatsen och tjänsten.

 

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen utan undantag.

Kunden är införstådd i att information avseende dem kommer att hanteras i enlighet med webbplatsens integritetspolicy. Webbplatsen är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock utförs normalt feljusteringar och uppdateringar vid behov.

Superstart strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Superstart lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Superstart göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

 

2. Reglernas giltighet

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar.

 

3. Ansvar

Superstart granskar inte den data du sparar på din sida. Du bär fullt ansvar för de uppgifter du spara på din sida. Superstart skall aldrig hållas ansvarig för någon form av skada som du orsakas eller orsakar, direkt eller indirekt, till följd av den data du sparat på din sida eller ditt användande av Superstart. Superstart skall inte heller hållas ansvarig för skada på grund av dataintrång eller förlorad data.

 

4. Tillgänglighet

Superstart tillhandahålls "som den är". Då och då kan webbplatsen vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på Superstart eller innehållet på Superstart. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från Superstart, att stänga av din registrering eller åtkomst till Superstart, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av Superstart.

 

5. Länkar till andra webbplatser

Superstart innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter. De länkade Superstart lyder inte under Superstarts kontroll. Superstart erbjuder länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för användare. Detta gäller även integration med andra tjänsters integrationsfunktioner/API:er där de tjänsterna ansvarar för den data som sparas där.

 

6. Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR"). För mer information om hur dina personuppgifer behandlas hittar du under integritetspolicy.

 

7. Användarens material

Tjänsterna på Superstart medger att användaren laddar upp eget material till tjänsten, såsom bilder, texter m m. Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som användaren innehar i sådant material och som användaren med användning av tjänsten skickar in, lägger upp eller visar. Data som användaren laddar upp till annan tjänst via integrationsfunktioner/API:er behandlas enligt den tjänstens avtal.

 

8. Tillämplig lag och tvister

På dessa användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning. Tvist med anledning av dessa användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

 

9. Åtgärder mot otillåten användning

Superstart ser allvarligt på all otillåten användning av Superstart och vidtar aktivt åtgärder mot användare som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Superstart finner skäl för det, kan användare stängas av eller blockeras.