Möjlighet att lägga till flera nyhetskällor i samma nyhetsblock

Nu kan varje nyhetsblock innehålla flera källor
multinews.png